Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vyhlásenie o informačnej povinnosti  

Ochrana vašich osobných údajov je pre nás zvlášť dôležitá. Vaše údaje teda spracovávame výlučne na základe právnych predpisov (DSGVO, TKG 2003). V týchto informáciách o ochrane osobných údajov vás budeme informovať o najdôležitejších aspektoch spracovania údajov v rámci našich webových stránok.

Súkromia

Napísali sme toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby sme vám v súlade s požiadavkami základného nariadenia EÚ o ochrane údajov vysvetlili, aké informácie zhromažďujeme, ako používame údaje a aké voľby ste urobili ako návštevník tejto webovej stránky. Bohužiaľ je povahou veci, že tieto vysvetlenia znie veľmi technicky, ale snažili sme sa v tvorbe tak ľahko a jasne opísať najdôležitejšie veci.

Automatické ukladanie dát

Keď navštívite webové stránky v týchto dňoch, niektoré informácie sú automaticky vytvorené a uložené, vrátane na tejto webovej stránke.

Ak navštívite naše webové stránky, ako sme teraz, náš webový server (počítač, na ktorom je uložená Táto webová stránka) automaticky ukladá dáta, ako je IP adresa vášho zariadenia, adresy navštívených sub-stránky, Podrobnosti o vašom prehliadači (napr. chróm, Firefox, Edge,…) a dátum a čas. Tieto údaje nepoužívame a vo všeobecnosti ich neodovzdávame, ale nemôžeme vylúčiť, že tieto údaje budú vidieť v prítomnosti protiprávneho správania.

 

Šifrovanie TLS pomocou protokolu HTTPS

HTTPS používame na prenos dát bezpečne na internete. Pomocou prenosu Layer Security (TLS), šifrovací protokol pre bezpečný prenos dát na internete, môžeme zabezpečiť ochranu citlivých údajov. Spoznáte použitie tejto ochrany prenosu dát na malý symbol zámku v ľavom hornom rohu prehliadača a použitie https systému ako súčasť našej internetovej adresy.

Cookies

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré váš prehliadač ukladá do vášho počítača počas návštevy webových stránok. Súbory cookie nespôsobujú žiadne poškodenie počítača a neobsahujú vírusy. Vo vašom prehliadači máte možnosť urobiť rozsiahle nastavenia pre cookies. Môžete napríklad úplne zakázať alebo obmedziť nastavenie súborov cookie.

 

E-mailová požiadavka

Ak ma kontaktujete prostredníctvom e-mailu, informácie, ktoré poskytnete, a osobné údaje zaslané na účely spracovania žiadosti, ako aj pre prípadné otázky týkajúce sa pripojenia budú spracované a uložené. Údaje, ktoré poskytnete, zostanú so mnou, kým sa ma spýtate na vymazanie, zrušenie vášho súhlasu s ukladacím priestorom alebo účelom ukladania dát je vynechané (napr. po dokončení vašej žiadosti). Povinné zákonné ustanovenia – najmä obdobia uchovávania – zostávajú nedotknuté.

Vaša žiadosť bude spracovaná na základe vášho dobrovoľného súhlasu (článok 6 ods. 1 zapálil. a DS-GMO). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Neformálny e-mail na chatatobias1@gmail.com je postačujúci. Zákonnosti operácií spracovania údajov, až kým sa odvolanie nedotkne.

Pre prijímanie a odosielanie e-mailov, som slúži infraštruktúra poskytovateľa e-mailu. S ním som uzavrel poradie spracovania podľa článku 28 DS GMO. Údaje sú dostupné len v certifikovaných dátových centrách v EÚ.

Prístup na e-mailový server sa vyskytuje iba prostredníctvom šifrovaných pripojení.

 

Zmeny v zásadách ochrany osobných údajov

Vyhradzujem si právo upraviť toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov príležitostne v súlade so súčasnými právnymi požiadavkami alebo vykonávať zmeny v mojich službách v prehlásení o ochrane osobných údajov, ako je napríklad zavedenie nových služieb. Nové vyhlásenie o ochrane údajov platí pre vašu návštevu znova.

 

Externé odkazy

Moja webová stránka obsahuje odkazy na externé webové stránky tretích strán, na ktorých obsah nemám žiadny vplyv. Preto nemôžem akceptovať žiadnu zodpovednosť za tieto externé obsahy. Príslušný poskytovateľ alebo prevádzkovateľ stránok je vždy zodpovedný za obsah odkazovaných stránok. Odkazované stránky boli skontrolované pre prípadné porušenie zákona v čase prepojenia. Nelegálny obsah neboli rozoznateľné v čase prepojenia. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránok však nie je primeraná bez konkrétneho dôkazu o porušení zákona. Po tom, čo sa dozvedel o všetkých priestupkoch, budem okamžite odstrániť tieto odkazy.

 

Zásady ochrany osobných údajov pre Facebook

Používame na tejto webovej stránke rysy Facebook, sociálne mediálna sieť spoločnosti Facebook Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko.
Môžete si prečítať o funkciách (sociálne plug-ins), Facebook poskytuje na https://developers.Facebook.com/docs/plugins/.
Návštevou našich webových stránok, môžu byť informácie zaslané na Facebook. Ak máte účet na Facebooku, Facebook môže tieto informácie priradiť k vášmu osobnému účtu. Ak si to neželáte, prosím odhláste sa z Facebooku.
Ochrana osobných údajov, aké informácie Facebook zhromažďuje a ako ho používať, možno nájsť na https://www.Facebook.com/policy.php.

 

Kontaktujte nás

Ak nás budete kontaktovať e-mailom, vaše dáta budú uložené na účely spracovania žiadosti a v prípade otázok spojených s pripojením šesť mesiacov s nami. Nechceme odovzdávať tieto údaje bez vášho súhlasu.

 

Vaše práva

V zásade máte nárok na informácie, opravu, vymazanie, obmedzenie, prenosnosť údajov, zrušenie a námietku. Ak sa domnievate, že spracovanie vašich údajov porušuje zákon o ochrane údajov alebo nároky na ochranu osobných údajov boli inak porušené, môžete sa sťažovať na dozorný orgán.

 

K nám sa môžete dostať na nasledujúce kontaktné údaje:

Zbynek Zavodsky

‭+421 905 277 905‬
chatatobias1@gmail.com